logo facebook
logo facebook
logo facebook
logo twitter
logo twitter
logo twitter

wykres zaleznosci poziomu izolacyjnosci akustycznej (dB) od czestotliwosci halasu (Hz) dla przykladowej skrzynki rol