logo facebook
logo facebook
logo facebook
logo twitter
logo twitter
logo twitter

SZYBY CIEPŁOCHŁONNE

Podstawowym zadaniema szyb zespolonych jest zminimalizowanie ucieczki ciepła z pomieszczeń przy zachowaniu doskonałej przejrzystości i przepuszczalności światła. Stosowanie szyb ciepłochronnych jest następstwem nieustającego postępu technicznego w przemyśle szklarskim, dążeniem producentów stolarki w dorównaniu parametrom energetycznym innych materiałów budowlanych oraz coraz bardziej zaostrzanych przepisami wymagań niskiej przenikalności stawianych stolarce otworowej.

Zespolenie ciepłochronne składa się z conajmniej dwóch szyb, z których przynajmniej jedna szyba posiada niewidoczną warstwę kombinacji metali szlachetnych tzw. powłoka niskoemisyjna. Cienka, niewidoczna dla oka warstwa przepuszcza światło i energię słoneczną do wnętrza, równocześnie zapobiegając ucieczce ciepła z pomieszczenia na zewnątrz. W przestrzeni między szybami może znajdować się gaz szlachetny, dodatkowo redukujący współczynnik przenikania ciepła Ug.

W obiektach, w których szczególnie ważne jest osiągnięcie jak najniższego współczynnika przenikalności cieplnej, zwłaszcza w domach energooszczędnych i pasywnych, znajdują zastosowania szyby dwukomorowe (potrójne), w których użyte są dwie szyby z powłoką ciepłochronną, przy zastosowaniu odpowiednio szerokiej przestrzeni międzyszybowej (odpowiednia ramka dystansowa) oferowane przez nas szyby dwukomorowe mogą uzyskać współczynnik Ug=0,5 W/m2K

SZYBY ORNAMENTOWE

Szkło ornamentowe stosuje się wszędzie tam gdzie zależy nam na dobrym doświetleniu pomieszczeń przy zachowaniu wysokiego stopnia prywatności. Stosując szkło ornamentowe należy jednak pamiętać, że ogranicza ono widzialność w obie strony, tj. patrząc również z wnętrza pomieszczeńia na zewnątrz.

Poniżej prezentujem najczęściej stosowane szkła ornamentowe:
 • FLOAT
 • MASTER CARE
 • ATLANTIC
 • CHINCHILA
 • CHINCHILA BRĄZ
 • CREPI
 • DELTA
 • DELTA MAT
 • KURA
 • DESZCZYK
 • DESZCZYK BRĄZ
 • NIAGARA
 • SILVIT
 • SILVIT BRĄZ

Przejrzystość szyb ornamentowych należy traktować orientacyjnie, ponieważ w zależności od doświetlenia pomieszczeń oraz odległości przedmiotów od powierzchni szyby ich faktyczny stopień ograniczenia przejrzystości może być różny.

SZYBY BEZPIECZNE I ANTYWLAMANIOWE

Pozornie szkło w oknie wydaje się być najsłabszym elementem domu pod względem ochrony przed włamaniem. Nowoczesne rozwiązania pozwalają jednak na skuteczne utrudnienie włamania również tą drogą. Zadanie to realizowane jest przez zastosowanie szkła warstwowego składającego się z dwóch tafli szkła i kilku warstw folii PVB pomiędzy nimi, w zależności od koniecznego stopnia zabezpieczenia. Ponadto szyby laminowane ograniczają ryzyko zranienia odłamkami szkła w przypadku ich rozbicia oraz ryzyko wypadnięcia, a ze względu na to, że standardowo szyba, która zapewnia funkcję ochronną jest grubsza od drugiej szyby w zestawie oraz zawiera folie PVB mające pewne właściwości tłumienne, szyby takie charakteryzują się lepszymi parametrami ochrony przed hałasem oraz filtrują większą ilość promieni UV.

W zależności od budowy szyby laminowanej wchodzącej w skład pakietu szybowego, posiadaj on odpowiednią klasę zabezpieczenia, które zdefiniowane zostały w normie PN-EN 356 poprzez określenie jaką próbę wytrzymałości musi przejść dana szyba, aby zyskać daną klasę. 

SZYBY PRZECIWSŁONECZNE

Od wielu lat projektanci budynków poszukują nowych materiałów na wykończenie elewacji, bezdyskusyjny prym w tym zakresie wiedzie użycie coraz to większej ilości i różnorodności szkła. Odpowiedzią na permanentne poszukiwania nowoczesnych rozwiązań w zakresie szkła elewacyjnego w architekturze stały się szkła przeciwsłoneczne. Używa się ich głównie w biurach i budynkach użyteczności publicznej, by poprawić estetykę oraz zredukować niepożądane nagrzewanie się pomieszczeń.

Ze względu na wygląd, sposób wytwarzania oraz wpływ na redukcję promieniowania słonecznego szkła przeciwsłoneczne dzielone są na trzy grupy: absorpcyjne, refleksyjne i selektywne.

SZYBY PRZECIWSŁONECZNE ABSORPCYJNE
Szkło zabarwione w masie na kolor niebieski, brązowy, grafitowy lub zielony, stosowane w celu zmniejszenia przenikania do wewnątrz pomieszczeń energii słonecznej. Przez zjawisko absorpcji szkła takie silnie się nagrzewają pochłaniając ok. 50% energii promieniowania słonecznego, a następnie rozpraszają energię, kierując ją ponownie na zewnątrz. Z tego też powodu stosowane są jako szyba zewnętrzna w zestawie szyby zespolonej.

SZYBY PRZECIWSŁONECZNE REFLEKSYJNE
Szkło zabarwione w masie na kolor niebieski, brązowy, grafitowy oraz zielony lub bezbarwne, powlekane jest tlenkiem metalu celem uzyskania właściwego efektu odbicia (reflex), kontrolowania nasłonecznienia pomieszczeń oraz ograniczenia przenikania do nich energii słonecznej. Zastosowanie szkła refleksyjnego o różnej barwie, oprócz właściwego kształtowania bilansu energetycznego, jest często wykorzystywane do podnoszenia walorów estetycznych budynku lub otoczenia budynku dzięki efektowi lustrzanego odbicia.

SZYBY PRZECIWSŁONECZNE SELEKTYWNE
Szkło przeważnie bezbarwne ale też zabarwione w masie na kolor niebieski, brązowy, grafitowy lub zielony, jest wielokrotnie powlekane tlenkami metali celem uzyskania właściwego efektu odbicia, kontrolowania nasłonecznienia pomieszczeń oraz ograniczenia przenikania do nich energii słonecznej, jak również zapewnienia wysokiej ciepłochronności. Szkło to może być stosowane wyłącznie jako zespolone.
Szkła przeciwsłoneczne można niemal dowolnie łączyć z innymi rodzajami szkieł. Połączenie ze szkłami niskoemisyjnymi lub szkłami o własnościach antywłamaniowych w jednej szybie zespolonej pozwala sprostać w bardzo szerokim zakresie oczekiwaniom użytkowników i tworzyć wielofunkcyjne zestawy, skutecznie chroniące przed niepożądaną wymianą energii o każdej porze roku.

SZYBY DZWIĘKOCHŁONNE

Ochrona przed hałasem jest jednym z ważniejszych zagadnień rozwoju komfortu naszego życia. Warunkiem jego zapewnienia, a czasami wręcz zamieszkania w danym pomieszczeniu jest zapewnienie niskiego poziomu hałasu. Odczucie hałasu w pomieszczeniu podlega następujacej zasadzie: jeżeli poziom hałasu w pomieszczeniu zmniejszy się o 10 dB w stosunku do tego jaki jest na zewnątrz, to odnosi się wrażenie, że jest on połowę mniejszy. Ochrona przed hałasem musi być stosowana wszędzie tam, gdzie nie można zlikwidować źródla hałasu. W takich przypadkach jednym z najprostszych i najskuteczniejszych rozwiązań jest zastosowanie szyb dźwiękochłonnych.

Zestawy dźwiękochłonne są zbudowane w oparciu o asymetrię szyb, ich elastyczne połączenia oraz zastosowanie gazów tłumiących w przestrzeni między szybami. Szyby zespolone, w zależności od ich konstrukcji, osiągają izolacyjność akustyczną w granicach Rw=28-53 dB. Wybierając właściwą izolację dźwiękową należy każdorazowo określić źródło hałasu. Z uwagi na działanie wielu czynników, mających zróżnicowane znaczenie i wpływ na tłumienie hałasu, doborem szkła dźwiękochłonnego każdorazowo powinna zająć się odpowiednio wykwalifikowana osoba celem indywidualnego oszacowania poziomu hałasu i dopasowania zestawu szybowego o odpowiednim poziomie tłumienia dzwięku. Jest to czynność mająca zasadniczy wpływ na uzyskanie odpowiedniego komfortu pomieszczeń. Przy definiowaniu charakterystyki dźwiękowej przegród budowlanych stosuje się wielkość zwaną wskaźnikiem ważonym izolacyjności akustycznej Rw oraz wskaźniki poprawkowe C i Ctr . Podają one uśrednioną ilość decybeli tłumionych przez prze-grodę w paśmie od 100 do 3150 Hz, nie informując dokładnie o poziomie tłumienia w kolejnych pasmach z podanego zakresu częstotliwości.

W ofercie naszej firmy znajdziecie Państwo zespolenia dźwiękochłonne posiadające Świadectwa Badań o średniej ważonej izolacyjności akustycznej od 31 dB do 51 dB.

Opracowane przez Komsta